Stuurinstructies

De stuurliedenvergadering zal plaatsvinden bij waterskiclub “Paterswoldsemeer”. Adres: Kaapse Baan 3, 9752 XP  te Haren. Alle stuurtjes moeten deze vergadering minimaal één keer hebben bijgewoond voor hun blok.  Omdat het finishgebied zeer kort is, is de stuurinstructie verplicht voor alle nummers. De tijden van de stuurinstructie staan hieronder aangegeven. Mocht u niet bij de stuurinstructie aanwezig zijn wordt u gediskwalificeerd.

 

Zaterdag: 
Eerste stuurinstructie: 8.20

Tweede stuurinstructie: 10.15

Derde stuurinstructie: 12.55 

 

 Zondag:

Eerste stuurinstructie om 8.50

Tweede stuurinstructie om 10.35

Derde stuurinstructie om 13.05

 

VLOTTEN
Vlotten dient te gebeuren tussen 20 à 30 minuten voor de starttijd. De crew bij de vlotten bepaalt wie er op welk moment mag vlotten, luister goed naar hen! Zorg dat u op tijd en met uw hele ploeg compleet bij het vlot staat.
Alle C4+’en leggen de boot in het water bij vlot 1. Ook zullen ze hier aanleggen en wisselen. Let er op bij het erin leggen van de boot dat de boegbal richting de start ligt.
Alle andere boten leggen de boot in het water bij vlot 2, tenzij iemand van de crew aangeeft dat er gebruik gemaakt mag worden van vlot 1. De boten aanleggen na de finish dient wel te gebeuren bij vlot 1.

OPROEIEN
Het oproeien gebeurt aan de kant van het land. Als de wedstrijd langs vaart moeten alle boten laten lopen.
Mocht er tijdens het oproeien materiaalpech ontstaan probeer dan door te roeien tot de start en geef dit aan bij de kamprechters. Deze zullen u naar een haventje bij de start leiden waar u uw materiaalpech kan verhelpen.

STARTGEBIED
Ga klaarliggen in de haven voor de start, de starter zal aangeven wanneer er naar de start geroeid mag worden. De starter geeft aan welke boot in welke baan moet liggen, dit staat ook op time-team aangegeven dus zorg dat u hiervan op de hoogte bent.

STARTEN
De startprocedure verloopt door middel van een vlag en megafoon. Zorg dus dat de roeiers weten dat wanneer de vlag naar beneden gaat ze mogen starten, dus niet moeten wachten op het geluid. Materiaalpech na de start binnen 100 meter aangeven, dat doet u door als stuur uw hand omhoog te steken. Dit moet een geldig materiaalprobleem zijn!

FINISH
Omdat het finish gebied niet heel groot is moet er vrijwel direct na het finishen worden gehouden.

De C4’en moeten meteen aanleggen omdat er boten gedeeld worden, zie lijn 4. Alle andere boten mogen uitroeien volgens lijn 5.

 Stuurinstructie.pdf