Velden

Zodra de inschrijvingen voor de Aegir Lentesprint opengaan, worden de eerstejaars die de bakboordbokaal starten ingeschreven door hun competitiecommissaris voor de onervaren velden. Voor overige velden kunt zichzelf aanmelden via uw eigen competitiecommissaris of via een link die te zijner tijd geplaatst zal worden. 

De velden voor de zaterdag en de zondag zullen dan ook hier geplaatst worden.